Etiopien Chelelectu

139,00 kr

Testi Trading är ett familjeägt företag som producerar och exporterar specialkaffe sedan 2008. Adam är vice vd och hans bröder och kusiner förvaltar Testi’s processtationer. Testi lägger stor vikt på att bygga fler tvättstationer, dessa investeringar möjliggör att de kan köpa kaffe från större områden, detta underlättar för bönderna, då de inte behöver åka för långt för att komma till tvättstationerna.

Ursprung: Chelelectu, Etiopien
Producent: 850 smågårdar, Testi Trading
Böntyp: Kurume Växthöjd: 1,850- 2,100 m.ö.h
Process: Natural
Rostning: Ljusrost Smakprofil: ???